O Nefab Packaging Czech Republic

 Pro naplňování stále se rozšiřujících potřeb nadnárodních společností poskytuje společnost Nefab řešení celkového logistického toku; od kvalifikované konzultace obalového designu až po finální doručení obalu.

Působení společnosti Nefab se soustřeďuje na 3 základní principy: globální zastoupení, přístup k celkovým nákladům a kompletní obalové řešení.

Nefab Group má své zastoupení v Severní a Jižní Americe, Evropě a Asii. Plánujeme rovněž další zeměpisné pokrytí.

Jeden z našich hlavních cílů je posilovat partnerství prostřednictvím utužování spolupráce v prioritních oborech: telekomunikace, energetiky, průmyslu, zdravotnictví, leteckého a automobilového průmyslu.

Nefab Group je společností prozákaznicky orientovanou, řídící se aktuálními trendy na trhu. Nacházíme nové možnosti, jak se stát partnery pro obalová řešení po celém světě.