Published 2015.07.10

Ny styrelse i Nefab när FAM blir hälftenägare

FAM AB går genom en riktad nyemission in som hälftenägare till Nefab-koncernen. Affären offentliggjordes under april månad och var föremål för godkännande hos berörda myndigheter. Dessa godkännanden har nu erhållits och FAM tillträder därmed som delägare i Nefab. 

Familjen Nordgren/Pihl kvarstår som hälftenägare. Affären ger bolaget två långsiktiga ägare som skapar ännu bättre förutsättningar för att förverkliga Nefabs vision att utvecklas som en global partner för kompletta förpacknings-lösningar, med fokus på multinationella nyckelkunder. Styrelsen i Nefab förändras i anslutning till affären.

Press release - Ny styrelse i Nefab när FAM blir hälftenägare

Familjen Nordgren/Pihl grundade Nefab 1949 och var fram till 2007 majoritetsägare i bolaget. Bolaget var under perioden 1996 till 2007 noterat på Stockholmsbörsen. Från 2007 till hösten 2014 samägde familjen Nefab med Nordic Capital, varpå familjen återigen blev ensam ägare genom att köpa Nordic Capitals aktier. I samband med det meddelades att man avsåg ta in en finansiellt stark partner som delägare.

FAM AB, ägt av de tre största Wallenbergstiftelserna, går nu in som hälftenägare till Nefab genom en riktad nyemission om 1,1 mdr kronor.

Styrelsen i Nefab kommer efter tillträdet att bestå av Per Hallius som ordförande jämte ledamöterna Håkan Buskhe, Ing-Marie Nordgren, Jochum Pihl, Lars-Åke Rydh, Kristian Sildeby, Lars Wedenborn samt fackliga representanter.

Nefab är idag verksamt i 30 länder i Europa, Nord/Sydamerika och Asien. Produkter och tjänster tillhandahålls i dessa länder till kunder inom ett flertal olika industrisegment. Hälften av Nefabs omsättning kommer från globala kunder som har behov av en leverantör som kan koordinera deras förpackningsbehov över flera kontinenter. Nefabs globala affärsupplägg möjliggörs genom en stark lokal närvaro i världens ledande industrinationer och över 10 000 kunder får varje år sina förpackningsbehov tillgodosedda av bolaget. Nefabs vision är att vara den globala partnern för kompletta förpackningslösningar.

Kontaktinformation: David Mörk, VD tel. +46 72 724 02 72 e-mail: david.mork@nefab.com

Om Nefab

Nefab, grundat 1949, erbjuder kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner med fokus på telekom-, energi-, flyg-, fordon- och medicinteknisk industri. Nefab har omkring 2 400 medarbetare i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Omsättningen 2014 uppgick till cirka 3 miljarder SEK. För mer information om Nefab, välkommen in på www.nefab.com

Om FAM

FAM AB är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal mindre investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning. För mer information om FAM, välkommen in på www.fam.se