Vietnam

Nefab Vietnam Co., Ltd.
Lô D1-1,
KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du,
Bắc Ninh, Việt Nam