• Võta meiega ühendust!

Väärtused

Meie ettevõttekultuuri aluseks on jagatud põhiväärtused. Järgnevad on väärtused, mida Nefabi bränd esindab.

Lihtsus

Inimesed ütlevad tihti, et meiega on kerge läbi saada. See tuleneb eelkõige Nefabi päritolu piirkonnast, kus lihtsus on fundamentaalne väärtus. Meie eesmärgiks on säilitada seda väärtust kõikjal üle maailma. Me sihime lihtsust igas oma tegevuses, sest lihtsus on geniaalne. Me oleme  nii enda, kui ka teiste rahaga ettevaatlikud ning mõistame täielikult, et ettevõtte arenemiseks peame olema kasumlikud.

Austus

Meie ambitsiooniks on pühendunult kuulata, mitte ainult oma kliente, vaid iga inimest keda me kohtame. Teistega suhtluses on oluline meie suuremeelsus. Me püüame olla teistega avatud, tagasihoidlikud ja austavad olenemata sellest kes nad on. Kogu meie suhtlus on otsekohene ning igaüks saab öelda oma arvamuse.

Kaasamine

Meie organisatsioon on kasvu ja tulemuste suunitlusega. Selleks on vajalik ennetus, paindlikkus ning koostöö. Lisaks on vajalik ka kannatlikkus, püsivus ning pikaajaline perspektiiv. Me innustame inimesi võtma initsiatiivi ja olema ettevõtlikud, delegeerima kohustusi ning võimu. Meie ettevõttes on horisontaalne struktuur, kus juhtidelt oodatakse eeskuju näitamist. Kollektiivsed saavutused on meile kõige olulisemad.