Pakendamisalane nõustamine

Nefabi pakendi- ja logistikaspetsialistide üleilmne võrgustik tagab teile juurdepääsu maailmaklassi oskusteabele. Pakendite loomine ühendatakse kuluanalüüsiga, mistõttu on võimalik pakkuda optimaalseid lahendusi.

Kui klient töötab välja uue toote või liigub uutele turgudele, tuleb kindlasti logistika jaoks välja töötada pakendilahendus. Nefabil on pikaaegne kogemus selle välja töötamiseks. Kliendi kulude vähendamiseks viime me läbi põhjaliku analüüsi, arvestades toote kaitseks kehtestatud nõudeid ning käitlemise, ladustamise, transpordi ja keskkonna mõju. Tehtud analüüsi põhjal töötatakse välja optimaalne pakendilahendus, mis kaitseb toodet ja vähendab logistikakulusid kogu tarneahela ulatuses. Nefab pakub ka olemasolevate pakendilahenduste ja tarnevoogude kulude vähendamise programme.

 

toote elutsükli ring

Toote elutsükli analüüs

Koos meie eesmärgiga olla juhtiv roheline tööstuslik pakend äriühing, oleme investeerinud Nefab GreenCALC keskkonnamõjude kalkulaatori väljatöötamisse.

Nefab GreenCALCi abil saame kindlaks teha pakendilahenduse keskkonnamõju ning seda võrrelda ja vähendada. Nii saame toetada klientide säästva arengu algatusi.
Esimese tööstusliku pakendamise ettevõteena oleme uhked, e saamet tutvustada mitme- ja mitmekriteeriumilisi LCA (elutsüklianalüüsi) kalkulaatorit.

Kalkulaator pakub klientidele läbipaistvat ja täielikku analüüsi oma pakendi ja logistilise voogude keskkonnamõju kohta. Pakendilahenduste, transpordietappide ja kasutuselt kõrvaldamise keskkonnateabe arvutamisel ja analüüsimisel saab Nefab välja töötada kompleksseid komplekslahendusi, mis vähendavad mitte ainult koguhinda, vaid ka keskkonnamõju.
Pakendite kujundamine

Pakendite kujundamine

Lähtuvalt kliendi nõuetest kujundusele, toote kaitsmisele, käitlemisele, ladustamisele, transpordile ja keskkonnale, töötab Nefab välja täielikke pakendilahendusi, kasutades struktureeritud protsessi, milles keskendutakse pakendi- ja logistikakulude optimeerimisele moodsa 3D-tarkvara abil.

Pakendiaudit

Pakendiaudit (pakendikulude vähendamine)

Nefab on töötanud pakendi- ja logistikavaldkonnas välja meetodi, mille abil saab olemasolevaid protsesse süsteemselt jälgida ning teha kindlaks kulude vähendamise võimalused. Seda nimetatakse pakendiauditiks. Pakendiauditi ajal vaatab Nefab läbi kõik kliendi pakendamis- ja logistikaprotsesside komponendid ja protseduurid, hindab neid ja teeb kindlaks logistikakulude vähendamise võimalused.