Pakendamisalane nõustamine

Nefabi pakendid ja teenused disainitakse lähtuvalt kliendi toodetest ja vajadustest. Nefabil on olemas ülemaailmne disainerite võrgustik ja sertifitseeritud testimislaborid. Disainimisel lähtutakse sellest, kuidas pakend mõjutab logistikakulusid.

 

Enamasti tekib vajadus pakendi disaini järele siis, kui ettevõte loob uue toote, ja soovib seda transportida ühest kohast teise. Edukaks pakendi disainiks on vaja teada, millised on antud tootele kehtestatud nõuded pakendamise osas (kui õrn on toode, kuidas talub niiskust, temperatuuri muutusi jne). Lisaks on väga oluline teada, kuhu soovitakse toodet transportida, mis transpordivahendiga toimub transport, kus toodet ladustatakse (Näiteks sisetingimustes või välistingimustes), kuidas toimub pakkimine. Neid kõiki aspekte arvesse võttes on võimalik luua pakend, mis on vastupidav ja funktsionaalne ning samas ka optimaalsete kuludega.

 

toote elutsükli ring

Toote elutsükli analüüs

Koos meie eesmärgiga olla juhtiv roheline tööstuslik pakend äriühing, oleme investeerinud Nefab GreenCALC keskkonnamõjude kalkulaatori väljatöötamisse.

Nefab GreenCALCi abil saame kindlaks teha pakendilahenduse keskkonnamõju ning seda võrrelda ja vähendada. Nii saame toetada klientide säästva arengu algatusi.
Esimese tööstusliku pakendamise ettevõteena oleme uhked, e saamet tutvustada mitme- ja mitmekriteeriumilisi LCA (elutsüklianalüüsi) kalkulaatorit.

Kalkulaator pakub klientidele läbipaistvat ja täielikku analüüsi oma pakendi ja logistilise voogude keskkonnamõju kohta. Pakendilahenduste, transpordietappide ja kasutuselt kõrvaldamise keskkonnateabe arvutamisel ja analüüsimisel saab Nefab välja töötada kompleksseid komplekslahendusi, mis vähendavad mitte ainult koguhinda, vaid ka keskkonnamõju.
Pakendite kujundamine

Pakendite kujundamine

Lähtuvalt kliendi nõuetest kujundusele, toote kaitsmisele, käitlemisele, ladustamisele, transpordile ja keskkonnale, töötab Nefab välja täielikke pakendilahendusi, kasutades struktureeritud protsessi, milles keskendutakse pakendi- ja logistikakulude optimeerimisele moodsa 3D-tarkvara abil.

Pakendiaudit

Pakendiaudit (pakendikulude vähendamine)

Nefab on töötanud pakendi- ja logistikavaldkonnas välja meetodi, mille abil saab olemasolevaid protsesse süsteemselt jälgida ning teha kindlaks kulude vähendamise võimalused. Seda nimetatakse pakendiauditiks. Pakendiauditi ajal vaatab Nefab läbi kõik kliendi pakendamis- ja logistikaprotsesside komponendid ja protseduurid, hindab neid ja teeb kindlaks logistikakulude vähendamise võimalused.