Avaldatud 2017.10.30

Meie juhtimissüsteem osaleb Kvaliteediinnovatsiooni konkursil

Nefab Packaging OÜ läbis jaanuaris 2017 edukalt ISO 9001:2015 ja 14001:2015 sertifitseerimise auditi, olles esimeseks ettevõtteks Eestis, kes on protsesside juhtimiseks kasutusele võtnud 2c8 Modeling Tool tööriista. Programmi abil uuendas Nefab täielikult oma juhtimissüsteemi ning lõi virtuaalse keskkonna, et protsessipõhist lähenemist paremini töötajateni tuua.

Uued ISO standardid tõid kaasa ühe suurema muutuse - võimaluse loobuda senisest liialt mahukast ISO juhenddokumentatsioonist ning keskenduda aina rohkem protsessikesksele lähenemisele. Tulenevalt sellest otsustas ka Nefabi juhtkond, et senist juhtimissüsteemi tuleks täielikult uuendada ja luua terviklik kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise keskkond, kus oleks visualiseeritud ka senine käsiraamat ning ettevõtte põhi ja tugiprotessid.

Sellise keskkonna loomiseks ja protsesside juhtimiseks võttis Nefab esimesena Eestis kasutusele 2c8 Modeling Tooli. Antud tööriist võeti kasutusele kuna programmiga oli võimalik siduda ettevõtte senist failisüsteemi, siduda ettevõtte struktuur protsessidega ning läbi SWOT analüüsi käsitleda protsesside nõrkusi ja parenduskohti.

Erinevate protsesside kaardistamiseks moodustati üle-ettevõttelised töörühmad ning viie kuu jooksul kaardistati üheskoos 150 protsessi. Tulemuseks on ühtne protsesside süsteem, kus igal protsessil on vastutajad ning iga töötaja näeb milliste protsessidega ta seotud on ning mis on tema kohustused.

Nefab Packaging OÜ juhtimissüsteem
Nefab Packaging OÜ juhtimissüsteem 2c8 Modeling Toolis

 

Mida uus juhtimissüsteem ettevõttele andnud on?

  • Terviklik ülevaade ettevõtte toimimisest ja protsesside omavahelistest seostest
  • Ülevaade osakondadevahelisest koostööst ning selge siht selle parendamiseks
  • Ülevaade ettevõtte protsesside toimivusest, tugevustest, nõrkustest, ohtudest ja parendusvõimalusetest
  • Selged vastutusalad ja tööülesanded igale töötajatle
  • Kasutajasõbralik juhtimissüsteem
  • ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifitseerimiseks valmistumise lihtsustamine ja selle läbimine

Uue süsteemi abil läbis Nefab jaanuaris 2017 edukalt ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifitseerimise auditi ning osaleb Eesti Kvaliteediühingu Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursil. Konkursi eesmärk on läbi tunnustuse ja tutvustamise suurendada Eestis loodavate innovaatiliste lahenduste arvu, tõsta nende taset ja hoida Eesti mainet innovatsiooni väärtustava riigina. Konkursi tulemused avalikustatakse 2018 aasta jaanuaris. Rohkem infot konkursi kohta leiab: http://eaq.ee/kvaliteediinnovatsiooni-konkurss