Avaldatud 2020.04.27

Nefab osales Eesti Kunstiakadeemia läbiviidud "Ringmajanduse" projektis

Ringimajanduse projektis lahendati ülesannet, milline võiks näha välja tööstuslik pakkelahendus, mis vastab ringimajanduse etteseatud tingimustele.

Projekti tulemusena disainisid tudengid pakendi, mis koosneb standardsetest komponentidest, kuid on siiski kliendi vajaduste põhiselt mugandatav. Samuti kuulub pakendi juurde ringeldamise teenuse konseptsioon. Väga suur rõhk oli ka veebipõhise pakendite haldamise ja tellimise süsteemil, mis hõlbustaks tööd, nii Nefabi klientidele, kui ka Nefabile endale. Projekti järgmise sammuna on plaanis pakendi prototüüp Nefabi tehases valmis toota.

Ringimajandus