Iepakošanas konsultācijas

Nefab globālais iepakošanas un loģistikas inženieru tīkls dod klientiem globālu piekļuvi pasaules klases kompetencei. Iepakojuma dizains tiek kombinēts ar izmaksu samazināšanas analīzi, sniedzot optimizētus risinājumus.

Kad klients izstrādā jaunus produktus vai uzsāk darbību jaunos tirgos, loģistikas plūsma materializējas, pieprasot iepakojuma risinājumu izstrādi. Lai klientiem minimizētu kopējās izmaksas, Nefab veic vispusīgu analīzi attiecībā uz produkta aizsardzības, pārkraušanas, uzglabāšanas, transportēšanas prasībām un ietekmi uz vidi. Pamatojoties uz šo analīzi, tiek radīts optimāls iepakojuma risinājums, lai aizsargātu produktu un minimizētu loģistikas izmaksas visā piegādes ķēdē. Nefab piedāvā arī izmaksu samazināšanas programmas esošajiem iepakojuma risinājumiem un ķēdēm.

Kalpošanas laika analīze

Izmantojot Nefab GreenCALC, mēs aprēķinām, salīdzinām un samazinām vides radīto ietekmi uz iepakojuma risinājumiem. Tādā veidā mēs atbalstām klientus viņu pašu ilgtspējas centienos.

Iepakojuma dizains

Pamatojoties uz klienta prasībām attiecībā uz izskatu, produktu aizsardzību, pārkraušanu, uzglabāšanu, transportēšanu un vidi, Nefab izstrādā pilnvērtīgus iepakojuma risinājumus, izmantojot strukturētu procesu ar uzsvaru uz iepakojuma un loģistikas izmaksu optimizēšanu, izmantojot jaunākās paaudzes 3D programmatūru.

Iepakojuma audits (iepakošanas izdevumu ietaupīšana)

Iepakošanas un loģistikas ziņā Nefab ir izstrādājuši metodi, lai sistemātiski pārskatītu esošos procesus ar mērķi identificēt vietas, kuru izmaksas potenciāli varētu likvidēt. Šo procedūru sauc par "Iepakojuma auditu". Iepakojuma audita laikā Nefab aplūko dažādas sastāvdaļas un procedūras klienta iepakošanas un loģistikas procesos, lai novērtētu un identificētu iespējas samazināt kopējās loģistikas izmaksas.