Iepakošanas pakalpojumi

Iepakošanas pakalpojumi ir paredzēti tam, lai mūsu klientu ikdienu padarītu vienkāršāku.

Bez dizaina izstrādes un produktu piegādes Nefab ir izstrādājuši pakalpojumu piedāvājumu, kas ietver vairākkārtējas lietošanas iepakojuma kopīgu izmantošanu, kā arī pilnīgas piegādātāja pārvaldītu preču krājumu (Vendor Managed Inventory) sistēmu, kas rūpējas par iegādi, ievietošanu noliktavā, precīzi saskaņotu piegādi (Just-In-Time) un piegādes ķēdes kontroli.
Nefab uzņemas iepakošanas loģistikas pakalpojumu sniedzēja lomu, darbojoties kā starpnieks starp iepakojumu ražotājiem un klientiem. Pateicoties augstai pirktspējai un speciālām zināšanām iepakošanas jomā, Nefab var piedāvāt pareizo iepakojuma risinājumu ar zemākām kopējām izmaksām - un pievienoto vērtību iepakojuma izskatā!

Iepakošanas pakalpojumi

Nefab centieni nodrošināt pilnu integrētu pakalpojumu klāstu ietver klienta produktu iepakošanu uz līguma pamata. Tas ļauj Nefab uzņemties pilnu atbildību par izstrādāto un piegādāto iepakojuma risinājumu funkcionalitāti. Ieguvumi ietver mainīgas izmaksas fiksētu izmaksu vietā, atsauksmes par esošo iepakojumu risinājumu efektivitāti, kā arī nav vajadzības pēc šādas kompetences savā uzņēmumā.

Vairākkārtējas lietošanas iepakojuma pārvaldība

Kā alternatīvu vairākkārtējas lietošanas iepakojuma iegādei Nefab piedāvā kopīgas izmantošanas pakalpojumu, kura ietvaros iepakošana un loģistika tiek piedāvāta par noteiktu īres maksu dienā. Kopīgas izmantošanas sistēmā iepakojums cirkulē slēgtā lokā, tāpēc neviens no tajā ietvertajiem uzņēmumiem nesaskarsies ar nevajadzīga iepakojuma problēmām vai ieguldījumiem fiziskās produktu vienībās. Vēl viena liela priekšrocība ir tas, ka slēptās izmaksas būs redzamas un kopējās izmaksas būs zemākas.

Iegāde - vienas pieturas veikals (One Stop Shop)

Nefab var nodrošināt vienas pieturas veikalu visām iepakojuma vajadzībām. Izmantojot Nefab kā pilnvērtīga iepakošanas pakalpojuma sniedzēju, nav vajadzības apspriesties ar piegādātājiem vai izstrādāt jaunus risinājumus. Nefab rūpējas par visiem šiem jautājumiem kā profesionāls partneris un dod iespēju koncentrēties uz galvenajiem uzdevumiem.

VMI - Piegādātāja pārvaldīti preču krājumi

Īsie izpildes termiņi un pastāvīgi mainīgā tirgus situācija pieprasa elastīgus loģistikas risinājumus, kur priekšroka dodama mainīgām, nevis fiksētām izmaksām. Nefab atbilde uz šo pieprasījumu ir VMI pakalpojums, kura ietvaros Nefab uzņemas atbildību par iepakojuma iegādi un precīzi saskaņotu piegādi.