Publisert 2015.08.26

Nefab er ISO-sertifisert

I mai 2015 ble Nefab Packaging Norway sertifisert i henhold til ISO-9001:2008. Et godt kvalitetsstempel og bevis på at Nefab arbeider systematisk med å sikre høy kvalitet og produktivitet, og et godt arbeidsmiljø.

Bakgrunn for sertifiseringen er ønsket om ytterligere å styrke systemene i Nefab som igjen gir oss økt kontroll over virksomheten og møter kundenes forventninger og krav.

Forberedelsene til sertifisering har pågått i et år og ISO sertifiseringen er en viktig milepæl i arbeidet med kontinuerlige forbedringer.

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel på vårt ledelsessystem og etterlevelsen av dette. Det bidrar til økt transparens i forhold til både kunder og myndigheter og målet er å gjøre Nefab til en enda mer attraktiv samarbeidspartner.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:

Erik Allum, Daglig leder 
Tlf: 33 78 58 50 - Mobil: 98 20 77 98 
E-mail: erik.allum@nefab.no