Inneremballasje

Ved å blokkere, støtte og dempe produktene, vil inneremballasjen sammen med ytteremballasjen beskytte produktet for transport og lagringsskader.

Inneremballasjen omgir produktet og kan også designes til å beskytte produktet mot slitasje, korrosjon eller elektrostatiskeforstyrrelser (ESD). Nefab har erfaring med å utvikle inneremballasje, samt velge riktig materiale ut i fra det brede sortimentet som finnes på markedet. Under finnes et utvalg av forskjellige materialer som benyttes til inneremballasje.

Blokkering og fyll

Hensikten med blokkeringsmateriale er å immobilisere produktet og sikre riktig beskyttelse. Hensikten med void-fyllmaterialer er å fylle tomrommene rundt det emballerte produktet. Nefab tilbyr et bredt spekter av materialer som er egnet for blokkering og fylling som honeycomb, papp, skum, bobleplast, Paper Pad og Air Pad.

Demping

Demping i skum blir brukt til å beskytte mot støt og vibrasjoner. Det er mange ulike alternativer for å beskytte varene og den endelige løsningen vil være avhengig av faktorer som skjørhet, vekt, frakt og håndtering, størrelse etc. Nefab tilbyr mange skummaterialer og ulike løsninger som støpt skum, fabrikkert skum og skumprofiler.

ESD

Elektroniske forstyrrelser, er et eget område innen elektronikkindustrien som krever spesialtilpasset inneremballasje. Mange elektriske komponenter, inkludert databrikker, elektroniske samlinger og kretskort, kan være skadet av elektrostatisk utladning (ESD). Nefab har god ekspertise innenfor ESD-sikring og et stort utvalg av skjerming, ledende, isolerende og avledende produkter for å gi den nødvendige beskyttelsen for bruk enten innenfor eller utenfor et elektro beskyttet område (EPA).

Korrosjonsbeskyttelse

Korrosjon er en reaksjon mellom metall og gasser i miljøet. Fuktighet og temperaturendringer er de viktigste faktorene som forårsaker korrosjon på metall og stålkomponenter. For å gi beskyttelse mot eksponering av faktorer i klimatet  en emballasjeløsning være utformet med hensyn til de aktuelle klimasoner, transportformer og type lagring. Nefab byr på mange forebyggende løsninger som: barrierer (PE, PET og aluminium), tørkemidler (silikagel, leire), og korrosjonsinhibitorer (VCI produkter og emittere).

Temperaturregulerende emballajse - EPS

EPS-kasser (Isopor) brukes når temperaturen på produktet er viktig. Vanlige bruksområder er legemiddelindustrien og kjemisk industri der temperaturen må ligge innenfor et spesifikt område under lengre tid. 

I tillegg til disse kan vi tilby kjøleelementer og skillevegger.