Programy optymalizacyjne

Programy optymalizacyjne NEFAB są opracowane w taki sposób, aby zapewnić jak największą możliwą korzyść dla naszych klientów.

Jak Nefab może pomóc Twojej firmie

Nefab posiada duże doświadczenie w zakresie poprawy rozwiązań opakowaniowych klientów dzieki analizie ich sytuacji i łańcucha dostaw przy użyciu wstępnie zdefiniowanych procesów i narzędzi.

Korzyści

Klient otrzymuje wyraźny obraz swojego aktualnego rozwiązania opakowaniowego, oraz propozycje ulepszeń i oszczędności, które można osiągnąć przy zachowaniu tego samego poziomu ochrony produktu .

Audyt systemu pakowania

Podczas audytu systemu pakowania, Nefab zwraca uwagę na wszystkie  komponenty i procedury w procesach pakowania i logistyki klienta, aby ocenić i zidentyfikować możliwości zmniejszenia całkowitych kosztów logistycznych.

Standaryzacja opakowań

Standaryzacja opakowań jest korzystna dla klientów dzięki zmniejszeniu liczby unikalnych opakowań wykorzystywanych w firmie. Narzędzia optymalizacji NEFAB są wykorzystywane w celu znalezienia właściwej równowagi między liczbą opakowań o niestandardowych rozmiarach oraz całkowitą objetością opakowań. Dokonujemy usprawnień dzięki zastosowaniu ulepszonych systemów pakowania, zwiększonej możliwości składowania piętrowego oraz większej ilości partii towarów. Proces ten ułatwia realizację zamówień oraz planowanie systemu pakowania dostaw.