Audyty

Audyty

Audyt opakowaniowy jest programem do identyfikacji i oceny możliwości zmniejszenia całkowitych kosztów logistyki.

Dla klientów, którzy chcą mieć pewność, że ich łańcuch dostaw dostarcza  oszczędności, Nefab oferuje usługi audytu. Poprzez całościowe podejście do wszystkich przychodzących i wychodzących przepływów logistycznych, Nefab pomaga klientom poprawić ich działalność poprzez optymalizację opakowań tam, gdzie jest to możliwe. Oto jak to działa:

Proces:

Usługa działa dzięki predefiniowanym procesom:

1. Spotkanie pre-audytowe

Nefab i klient analizują obecne opakowania oraz sposoby pakowania, a także określają zakres oraz etapy wdrażania zmian. Po pierwszym spotkaniu Nefab dostarcza raport wstępny audytu i projekt pełnego audytu opakowaniowego. Ten etap jest stosowany do określenia potencjalnych ulepszeń, które można osiągnąć.

2. Praca nad audytem opakowaniowym

Podczas drugiego etapu, wykonuje się pełną analizę wszystkich produktów, ich opakowań, systemu pakowania oraz związanych z nimi procesów przepływów logistycznych. Celem tego etapu jest zebranie danych i informacji, które umożliwią firmie Nefab zaproponować optymalne rozwiązania, biorąc pod uwagę ochronę produktu i całkowite koszty logistyki.

3. Optymalizacja

Mając wszelkie niezbędne informacje, Nefab proponuje zmiany rozwiązań i analizuje wpływ na koszt całkowity. Na tym etapie nasi inżynierowie wykorzystują zestaw narzędzi wspomagających projektowanie, wymiarowanie, obciążenia i optymalizację transportu towarowego oraz całkowitą analizę kosztów. Realizujemy trójwymiarowe koncepcje projektowe, które umożliwiają klientowi wizualizację zoptymalizowanego rozwiązania opakowaniowego.

4. Raport z audytu

Ostatecznym rezultatem programu jest raport z audytu. Raport wyjaśnia bieżący całkowity koszt logistyki, pokazuje proponowane projekty opakowań i ich wpływ na koszt całkowity. W zależności od zakresu projektu, raport może zawierać sprawozdania z badań, instrukcje pakowania, próbki i wiele więcej.

Koszt