Vďaka že ste nás kontaktovali.

Dostali sme vašu dopyt a bude reagovať na vás včas. Pre naliehavé otázky sa prosím obráťte na miestny úrad, telefón.

Dajte pozor!