Zámky a držadlá

Zámkové systémy

Existuje niekoľko možností uzatváracích systémov pre skupinu obalov Nefab ExPak. Bežne používané sú štandardné zámkové jazyky, v závislosti na type baleného tovaru, spôsobe prepravy a baliacom procese sa môžu uzatváracie systémy modifikovať.

Štandardný zámkový jazyk je veľmi pevný a bez prídavných častí. Funguje veľmi dobre so všetkými typmi obalov ExPak, iba čas potrebný na zostavenie veľkého obalu ExPak S je trochu dlhší.

Pružinová západka je určená predovšetkým pre menšie obaly alebo veká. Dá sa ľahko a potichu použiť aj odstrániť a to viackrát po sebe. Veľmi dobre sa správa pri testoch pevnosti.

Plastový klip môže byť použitý niekoľkokrát a vyznačuje sa ľahkou manipuláciou. Pri používaní sa znižuje zaťaženie životného prostredia.

Pružinový klip a odnímateľný zámkový jazyk môžu byť využité v prípadoch, kedy obal je nutné otvoriť niekoľkokrát za sebou. Tieto systémy vyžadujú rovnakú úpravu oceľových profilov obalu a môžu byť použité spoločne alebo úplne nezávisle. Sú to dva veľmi rýchle a efektívne uzatváracie systémy.

Svorka je ideálnym riešením pre veľké obaly. Každá môže byť nasadená a upevnená samostatne a k uzatvoreniu nie je potrebné napasovať všetky zámky naraz ako to treba pri použití štandardných zámkových jazykov.

Plastové alebo kovové plomby sú používané, aby bolo zaručené bezpečné uzatvorenie obalu počas svojej prepravy. V závislosti na okolnostiach sa môžu líšiť typom a veľkosťou.

Štandardný zámkový

Štandardný zámkový

Pružinová západka

Pružinová západka

Plastový klip

Plastový klip

Pružinový klip

Pružinový klip

Pružinový klip

Pružinový klip

Plastové alebo kovové plomby

Plastové alebo kovové plomby

Svorka je ideálnym

Svorka je ideálnym

Držadlá

Pre uľahčenie manipulácie môžu byť k preglejkovým obalom pridané držadlá. Štandardne sa používajú bavlnené alebo nylonové pásy, ktoré vynikajú svojou pevnosťou a vydržia záťaž viac ako 100kg.

Podľa želania zákazníka je možné riešenie upraviť a modifikovať. Najbežnejším typom držadla je nylonový pás prinitovaný k obalu ôsmymi nitmi. Alternatívou k tomuto riešeniu môže byť nylonový pás upevnený špeciálnou skobou., čo je používané predovšetkým u obalov pre vojenské účely.

Ďalším spôsobom ako upraviť obaly k manipulácii je vyrezať do preglejkových materiálov na vhodných miestach pozdĺžne otvory, ktoré potom slúžia ako držadlá. Toto riešenie je však bežnejšie u vratných obalov typu RePak.

Držadlá

Držadlá

Držadlá

Držadlá

Držadlá

Držadlá