ESD (Elektrostatisk urladdning)

ESD är diskret och osynlig och orsakar problem av olika karaktär. Många elektriska komponenter, inklusive datachips, elektroniska komponenter och kretskort, kan inte att repareras efter en elektrisk urladdning.