Exportförpackningar

Exportförpackningar

Exportförpackningar spelar en viktig roll för exporten på grund av olika klimatförhållanden, hanteringsmetoder och andra faktorer som är involverade i att exportera till nya marknader. Nefab erbjuder ett brett utbud av förpackningslösningar som är godkända för export.