Korrosionsskydd

Produkter som transporteras eller lagerhålls under en längre tidsperiod är ofta i behov av korrosionsskydd. Rostskydd förhindrar korrosion utan att behandla metallen med olja, fett eller färg.