Stötar och Vibrationer

Stötar och Vibrationer

Alla känsliga produkter kräver rätt skydd mot stötar och vibrationer. Nefab erbjuder bland annat absorberande material som minskar stötar och vibrationer, klamrar som skiljer produkterna åt och håller dem på plats.