• LWP
  • LWP

Lättviktspallar

Nefabs lättviktspallar är lätta, starka och klimattåliga pallar. De är flexibla både vad gäller utförande och storlek. Vi tycker nämligen att alla företag ska ha möjlighet att välja ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga alternativ, oavsett produkternas egenskaper.

Vi har skapat ett koncept där du, med vår hjälp, kan skapa ett optimerat produktskydd med möjlighet att utnyttja pallens alla fördelar fullt ut.

Fördelarna med att välja vår lättviktspall

  • Du kan, med vår hjälp, bygga en pall med optimerat produktskydd och minimal vikt
  • Pallen är lätt, stark och klimattålig. Den suger inte åt sig fukt och orsakar inga fytosanitära problem (ISPM 15)
  • På grund av dess låga vikt ger LWP (Light Weight Pallet) stora besparingar vid alla transporter där vikten är kostnadsdrivande

Utforma din egen pall och bygg på med produktskydd

Nefab LWP bygger på en innovativ lösning som ersätter den traditionella pallklossen. Vår LWP Can är tillverkad i stål - stadig, stabil och lätt. Med denna som utgångspunkt bygger du din egen lättviktspall, anpassad för produktens egenskaper och logistikkedjans utformning. 

Den LWP Can som du väljer kan sedan byggas på med lämpligt produktskydd. Vilken kombination som är bäst beror på hur ömtålig produkten är och vilka påfrestningar den utsätts för under transport. Vi hjälper dig att sätta samman den optimala lättviktspallen - nedan är några exempel på smarta lösningar.

Profile Plate, wellsarg och lock med stålprofil

LWP Minican med Profile Plate, wellsarg och lock med stålprofil. En smidig lösning som gör det möjligt att använda Nefab LWP med wellsarg och andra sarger utan låsflikar. 

Hörnskydd på lock och botten

Original LWP Can med stålprofil, wellsarg samt hörnskydd på lock och botten för att ge mer stöd. Lösningen används med wellsarg vid de tillfällen då det krävs mer produktsskydd än vad Profile Plate ger. Samma pall kan även användas till ExPak-sarg varför lösningen kan ingå i ett modulsystem.

Stålprofil på lock och botten

Original LWP Can med Nefabs ExPak-koncept och stålprofil på lock och botten för stark förslutning med hjälp av låsflikar. ExPak-sarg istället för wellsarg är ett bra val när det krävs starkare och bättre produktskydd.

Returkoncept RePak

Original LWP Can som returkoncept RePak. Ett utmärkt alternativ till EUR-pall när du vill ha låg vikt. Lösningen sparar inte bara vikt under själva transporten utan ger också bättre ergonomi vid intern hantering.

Dokument

Nefab Lättviktspallar