Långvarigt produktskydd

Långvarigt produktskydd är utformat för att skydda känsliga produkter under hela deras livscykel - under transport, lagring och hantering.