Finita Element-Metoden

FEA (Finita Element-metoden) är ett databaserat verktyg som hjälper Nefabs ingenjörer att förstå vilka påfrestningar en förpackning kan komma att utsättas för under ett visst transportförfarande.