Livscykelsanalys

I linje med vår ambition att vara ett ledande grönt förpackningsföretag har vi investerat i utvecklingen av ett verktyg som beräknar miljöpåverkan, Nefab GreenCALC.