Pack Audit

Pack Audit

Förpackningsrevision (Pack Audit) är ett program för att identifiera och utvärdera möjligheter att minska den totala kostnaden för logistik.