Packningstjänster

Nefab erbjuder en uppsättning packningstjänster som gör det möjligt för kunden att fokusera på sina kärnprodukter och processer för att utöka sin verksamhet. Packning, utrustning, lagerhållning, just-in-time-leveranser och containrar är exempel på tjänster som vi kundanpassar för att uppfylla specifika kundkrav.


Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information angående våra förpackningstjänster. Vi finns i hela världen och erbjuder såväl lokal support som global samordning. 

Kontaktinformation