Våra styrkor

Ditt uppdrag är vårt uppdrag. Vi utvecklar kompletta förpackningslösningar optimerade för att minska din totala kostnad och miljöpåverkan i leveranskedjan. 

Total Cost Approach

Vår Total Cost Approach säkerställer att förpackningen är optimerad, vilket minskar den totala kostnaden i leveranskedjan.

Multi-Material Engineering

Med våra multi-materiella ingenjörskunskaper, kan vi utveckla kompletta förpackningslösningar för varje produkt.

Global Service and Supply

Vår Global Supply and Service-plattform ser till att vi är där för att ge lokal support och global samordning.

Din förpackningslösning

Nefab levererar kompletta förpackningslösningar. Vi tillhandahåller alla förpackningskomponenter som krävs för att skapa din kompletta förpackningslösning.


Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information angående våra förpackningstjänster. Vi finns i hela världen och erbjuder såväl lokal support som global samordning. 

Kontaktinformation