Global Supply & Service

Vår Global Supply and Service-plattform ser till att vi är där för att ge lokal support och global samordning.

Så hur fungerar det?

 

GLOBAL NÄRVARO

 

 

Med en plattform som täcker mer än trettio länder kan Nefab ge lokal service och leverans till alla viktiga industriområden i världen. Våra globala team möjliggör samordning och stöd för att förbättra förpackningar och logistik för multinationella kunder.

 

INGENJÖRSNÄTVERK

 

 

Med ett globalt ingenjörsnätverk bestående av mer än 100 ingenjörer som spänner över Amerika, Europa och Asien, är Nefabs kunnande alltid nära kunden. Vi kan snabbt hjälpa till med de förpackningsutmaningar som kunderna möter på sina hemmamarknader och exportmarknader.

 

PRODUKTIONS- OCH SERVICEENHETER

 

 

Vår globala produkt- och serviceplattform består av cirka 100 produktions- och serviceenheter. Dessa, i kombination med ett världsomspännande nätverk av leverantörer, säkerställer att kunderna kan få produkter och tjänster utifrån sina behov levererade till alla delar av världen.