Multi-Material Engineering

Med vår kunskaper inom Multi-Material Engineering väljer vi och kombinerar förpackningsmaterial för att kunna utveckla den mest lämpliga kompletta förpackningslösningen för varje enskilt fall.

Så hur fungerar det?

 

PRODUKTER

 

En eller flera produkter måste transporteras från A till B, och när de kommer till punkt B ska produktegenskaper och utseende ha bevarats. Baserat på produkternas känslighet så behöver ett tillräckligt produktskydd utformas.

 

LOGISTIK

 

 

I leveranskedjan, mellan A och B, kommer produkterna att passera genom ett antal hanteringssteg och fraktsätt. Transportsätt och hanteringssystem skapar stötar och vibrationer. Fukt och temperatur kommer att förändras över tiden och måste hanteras.

 

LÖSNING

Med Nefabs materialtekniska kunnande skapar vi produktskydd som är optimerade för hela leveranskedjan. Vårt ingenjörsteam designar och testar lösningar i olika förpackningsmaterial, utifrån vad som krävs för att göra den optimala förpackningslösningen i varje enskilt fall.