Total Cost Approach

Vår Total Cost Approach-metod säkerställer att förpackningen är optimerad, vilket minskar den totala kostnaden i leveranskedjan. 

Så hur fungerar det?

 

TRANSPORT

 

 

Genom att optimera förpackningsdesignen utifrån leveranskedjan kan Nefab minska de totala transportkostnaderna för kunden. Med skräddarsydda förpackningslösningar kan kunden få plats med fler produkter i varje transport, container eller lastbil, och på så sätt minska sina transportkostnader.

 

HANTERING

 

 

En förpackningslösning bör möjliggöra ett säkert, enkelt och snabbt packnings- och lastningsförfarande. Med förbättrad arbetsmiljö och minskad hanteringstid kan kunden fokusera på sin kärnprocess snarare än packning och emballage.

 

ADMINISTRATION

 

 

Som en del av våra kompletta förpackningslösningar erbjuder vi Just In Time-leveranser och Vendor Managed Inventory-tjänster, för att ge våra kunder en förbättrad leveransplanering och möjligheten att förvandla fasta kostnader till rörliga. Detta samtidigt som rörelsekapital kan minskas. 

 

PRODUKTSKYDD

 

 

Under transporten ska förpackningen skydda produkterna från påfrestningar i hela leveranskedjan. Det är lätt att bygga upp en stark förpackning som klarar av jobbet, men den geniala lösningen är den som gör jobbet med minsta möjliga materialåtgång. Detta optimerar kostnaden för förpackningar, skador och reklamationer.

 

LAGERHÅLLNING

 

 

Genom att utforma hopfällbara förpackningslösningar med optimal fyllnadsgrad och staplingskapacitet, kan Nefabs kunder spara utrymme i mottagningsområdet samt i lagret för färdiga varor.

 

MILJÖ

 

 

Valet av förpackningsmaterial påverkar både hantering ock kostnad för avfallshantering, som bör betraktas som en del av den totala kostnaden för en förpackningslösning. Dessutom designar Nefab förpackningslösningar som minskar den totala miljöpåverkan i produktion, transport och sluthantering.

Total Cost Approach

Så hur kan vi reducera dina totala kostnader?