Industriförpackningar för din industri

Your mission is our mission.

Vi utvecklar kompletta förpackningslösningar optimerade för att minska dina totala kostnader och din miljöpåverkan under hela leveranskedjan. Vår globalitet gör det möjligt för oss att assistera dig var som helst i världen. Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som gör ditt företag ännu mer framgångsrikt.

 

Vår Total Cost Approach ser till att förpackningen är optimerad, vilket minskar den totala kostnaden i leveranskedjan. Med vårt materialtekniska kunnande, kan vi utveckla kompletta förpackningslösningar för varje produkt. Dessutom ser våra globala leverans- och serviceförmågor till att vi är där för att ge lokal support och global samordning.

TelekomLäs mer

Telekomutrustning är ofta dyr och känslig. Optimerade förpackningar skyddar investeringen och säkerställer leveranserna på en snabbrörlig marknad med korta ledtider. 

Läs mer

EnergiLäs mer

I energibranschen ställs produktskydd och leveranssäkerhet på sin spets. I en bransch där speciella omständigheter är standard, hjälper vi dig att hitta nya vägar till kostnadsreduktion.

Läs mer

IndustriLäs mer

Nefab är en erfaren utvecklare och leverantör av förpackningslösningar för både lätt och tung tillverkningsindustri - från smidiga till skrymmande produkter i alla typer av material.

Läs mer

FordonLäs mer

Fordonsbranschen är starkt globaliserad med många beröringspunkter över hela världen. Med Nefab får du en förpackningslösning som klarar påfrestningar under många och långa transporter. 

Läs mer

MedicinteknikLäs mer

Medicinteknisk utrustning utvecklas av ett fåtal aktörer med tillverkningsenheter i många länder. Nefabs globala närvaro och multimateriella kompetens möjliggör ett avancerat produktskydd och internationell samordning.

Läs mer

FlygindustriLäs mer

Nefab är specialiserade på förpackningslösningar för flygindustrin. Vi erbjuder kundanpassade, kompletta förpackningslösningar omfattande leverans och service för produktion, reparationer och underhåll. 

Läs mer