• Securing Delivery.

    In your world

    Energi

optimerade förpackningslösningar med global samordning och lokal service

I energibranschen är produktskydd och leveranssäkerhet avgörande. Värdefull, känslig och skrymmande teknik måste transporteras till ibland avlägsna platser. Avbrott och förseningar är inte ett alternativ. I en bransch där speciella omständigheter är standard, hjälper vi våra kunder att hitta nya vägar för att minska sina totala logistikkostnader och miljöpåverkan.

Nefab är en branschledande förpackningsleverantör inom energisegmentet - en långsiktig, seriös och stabil samarbetspartner. Vi utvecklar kompletta förpackningslösningar för tekniskt avancerade och känsliga produkter som generatorer, solceller, kretsbrytare, ställverk och bussningar som monteras före leverans eller på fältet. Globaliseringen är en tydlig trend även inom energibranschen, och de stora aktörerna väljer att lägga sin produktion nära kunderna. Nefabs globala plattform ger världsomspännande samordning och service på lokal nivå. Som i så många andra branscher är konkurrensen hård och kostnadsbesparingar är välkomna. När gränsen är nådd för vad som går att spara på själva förpackningen, vänder sig många till Nefab för vår kompetens inom revision och effektivisering av hela förpackningsflödet.

KUNDCASE:

Global teknikutveckling, regional tillverkning och lokal support

Kunden, en väletablerad aktör på energimarknaden, beslutade att flytta sin tillverkning av halvfabrikat i Europa till lågkostnadsländer i Asien. Nefab kontaktades för att snabbt utforma nya inkommande förpackningslösningar. 

Nefabs och kundens globala ingenjörsteam arbetade dygnet runt för att leverera koncept och prototyper enligt strikta fördefinierade krav. Deras uppgift var att utforma den bästa lösningen ur ett logistik-och kostnadsoptimeringsperspektiv. Tiden var kort vilket innebar att det inte fanns något utrymme för fel eller ytterligare försök. Den ömma punkten mellan förpackningskostnaden och kvaliteten var en stor utmaning eftersom det fanns tydliga och obestridliga krav på hanteringen av komponenteren i slutmonteringsanläggningen. Delarna var tvungna att vara på sin exakta position för att minimera hanteringstiden och förvaringsutrymmena i produktionslinjen. För att göra projektet än mer komplext, var ingenjörerna tvungna att överväga den regionala tillgången på råvaror till förpackningstillverkningen.

Nefab stöttade projektets installationsfas genom att ställa helt dedikerad förpackningsverksamhet i närheten eller på plats hos vår kunds fabrik. Detta var nyckeln till framgång. Att ha en partner som designas på global nivå och som tillverkar regionalt var av stor betydelse för projektets slutresultat.

"Nefabs produktionsanläggningar över världen försåg kunden med det regionala stöd som behövdes för att leverera produkterna. Våra ingenjörer genomförde både en kostnads​​ -och provanalys för att kontrollera varje lösning för kunden. De nya konstruktionerna är baserade på envägs- och returförpackningar som presterar idealt med situationens krav."
- SÄGER RUI GARRIDO, AFFÄRSOMRÅDESCHEF ENERGI

FOKUSOMRÅDEN

KRAFTPRODUKTION, ÖVERFÖRING OCH DISTRIBUTION

Nefabs kunder verkar inom två huvudområden: kraftproduktion och distribution av utrustning. Det första området omfattar kraftproduktion från generatorer, utrustning för kraftverk eller parker för förnybar energi samt kraftöverföring. Det andra området innebär att föra el till industrier, statligt ägd infrastruktur och hushåll. 

Förpackningslösningar sträcker sig från enstaka förpackningar för stora och tunga produkter till effektiva lösningar i stora serier. Ofta är det en fråga om kompletta kostnadsreducerande lösningar med yttre och inre förpackningar för känsliga varor. Nefab är en av få förpackningsleverantörer som kan erbjuda denna mångsidighet i hela världen.

DINA KUNDFÖRDELAR

Många av kunderna inom energisegmentet är väldigt miljömedvetna och vänder sig med förtroende till Nefab för utvärdering och förslag på åtgärder. 

  • Kostnadsreduktion
  • Effektivare förpackningsflöde
  • Livscykel- och miljöanalyser för minskat koldioxidavtryck
  • Dedikerade energiteam som servar kunderna lokalt
  • Säkra leveranser och minskade reklamationer
  • Närvaro på strategisk nivå, i direkt anslutning till kundernas huvudkontor och utvecklingscentra