• IMPROVING SUPPLY CHAIN.

    IN YOUR WORLD

    Flygindustri

FÖRPACKNINGSSTRATEGIER FÖR KOSTNADSEFFEKTIVISERING

Inom flygindustrin är en effektiv leveranskedja absolut avgörande. Rätt produkter måste finnas på rätt plats, i rätt tid. Om inte skjuter kostnaderna i höjden – och i värsta fall påverkas säkerheten. Eftersom förpackningarna har en nyckelroll i flödet, kan de användas strategiskt för att säkra leveranskedjans kvalitet och minska totalkostnaderna. 

Nefab är specialiserade på förpackningslösningar för flygindustrin. Vi erbjuder kundanpassade, kompletta förpackningslösningar omfattande leverans och service för produktion, reparationer och underhåll. Med erfarenhet från kommersiellt flyg och försvar har vi en djup insikt i den komplexa flygindustrin. Vi utvecklar beprövade designlösningar för alla produktkategorier – från driftsystem till skrov, kabiner, utrustning och diverse material. 

KUNDCASE:

KLM Engineering & Maintenance

KLM Engineering & Maintenance är ett dotterbolag till KLM Royal Dutch Airlines. Huvudkontoret är förlagt till KLMs hemmahamn, Schiphol, och härifrån servas hela världen. Verksamheten ansvarar för KLMs egen flotta men erbjuder också andra flygbolag sina tjänster. Underhållet sker på många olika sätt: i de egna lokalerna på Schiphol eller vid servicestationer runtom i världen. Detta för med sig ett flertal olika komplicerade reservdelsflöden.

"Vårt totala lager omfattar 25 000 olika komponenter som måste levereras snabbt, effektivt och i fullgott skick. Vi uppskattar att vi har minskat vår totala förpackningskostnad med 20-30 %”.
- SÄGER JOS DE KLIENE, LOGISTIKCHEF, KLM ENGINEERING & MAINTENANCE 

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

3 000 olika förpackningar från omkring 20 olika leverantörer distribuerade till sex olika destinationer, resulterade i många problem. Förpackningarna var svåra att hitta, eftersom man inte visste i vilka hangarer som de lagrades. Många returförpackningar försvann också på sina resor runt världen. Följden blev att många komponenter förpackades i fel förpackning vilket resulterade i skador på känsliga reservdelar. Nya förpackningar köptes också in i sista minuten, trots att den rätta förpackningen ofta fanns på lager i någon av grannhangarerna.

GLOBAL KVALITETS- OCH KOSTNADSKONTROLL

Företaget beslöt att lägga ut förpackningsförsörjningen på Nefab, som lade upp en komplett förpackningstjänst för underhåll och reparationer. Ett nytt, standardiserat förpackningssystem utvecklades, viket innebar att man kunde reducera antalet förpackningar till cirka 400 st. En ny databas besvarade frågorna “Vad?”, “Hur?” och “Vart?” och hela retursystemet är spårbart via RFID. KLM har fått full kontroll över förpackningsflödet och leveranserna sker kundorderstyrt på veckobasis till KLM, direkt från holländska lager. Nefabs globala närvaro har också bidragit till att säkerställa kvaliteten på andra platser än Schiphol.

FOKUSOMRÅDEN

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS

På grund av ökade person- och godstransporter,  beräknas antalet flygplan fördubblas under de närmaste tjugo åren. Som ett resultat, utvecklas nya flygplansprogram och produktionen ökar. Ledande flygplanstillverkare ändrar sina försörjningskoncept, och omdefinierar sina krav på säljarna. Delar ska levereras i mindre kvantiteter, i kortare cykler, och just-in-time. Nefab har långvariga relationer med ledande flygplanstillverkare och OEM. Vår erfarenhet täcker varje del av flygkroppen, framdrivningssystem, flygplansskrov, kabiner, utrustning och system. Vårt globala nätverk av formgivare och ingenjörer delar erfarenheter och lösningar i en gemensam innovationsbank med hundratals befintliga förpackningsdesigns för flygindustrin. Utveckling och FEM-analyser utförs i högt utrustade testanläggningar och levereras till våra kunder från våra anläggningar runt om i världen.

MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL

"Oanvändbara delar" brukar vara ett dyrt problem för de flesta flygbolag. Om leveranskedjan inte stöder behovet av reservdelar, stannar flygplan på marken. Lösningen är att ha ett väl uttänkt förpackningssystem för att underlätta samordningen av produktskydd och leverans just-in-time. På så sätt är risken för skador på produkter och extra kostnader kraftigt reducerad. Nefab samarbetar med några av världens mest välrenommerade flygbolag i Europa, Asien och Nordamerika. Vi tillhandahåller system med lagerlokalstjänster och leverans av skräddarsydda eller standardiserade förpackningar för reservdelar till hangarer över hela världen. Ett starkt fokus på logistiklösningar - förvalting av returförpackningar, spårningstjänster med RFID eller GPS och just-in-time- leveranser - hjälper till att spara värdefull tid för våra kunder.

DINA KUNDFÖRDELAR

Helhetsperspektivet är nyckeln till framgång. Nefabs nya upplägg för KLM har förbättrat företagets förpackningshantering på många områden, med ökad effektivitet och konkurrenskraft som resultat.

  • En kontakt
  • Global service och leverans
  • Minskade kostnader
  • Transparent leveranskedja
  • Minskat antal förpackningsartiklar