• Reducing environmental impact.

  In your world

  Fordon

kundandpassade lösningar FÖR AVANCERADE FLÖDEN

Fordonsindustrin är en stark motor på världsmarknaden för förpackningsprodukter. Av den totala andelen industri- och transportförpackningar beräknas fordonsindustrin stå för cirka 40 procent. Det är en mycket globaliserad industri med avancerad utveckling, tillverkning och logistikflöden.

Komplexiteten inom fordonsindustrin kräver en mängd olika förpackningsmaterial samt förmågan att utforma kundanpassade lösningar. Förpackningslösningarna kan utformas antingen som envägs- eller returförpackningar, och måste alltid tåla påfrestningar under långa transporter. ställer krav på stor materialbredd och förmåga att utforma kundanpassade lösningar. Förpackningarna måste klara påfrestningar under långa transporter. Det är också nödvändigt att kunna erbjuda avancerade tekniska lösningar samt fysiska och virtuella tester som validerar förpackningsdesignen. Nefab utmärker sig genom att vara ett globalt förpackningsföretag som är välorienterat inom multimateriell kompetens och kan erbjuda kompletta förpackningslösningar. Vår globala plattform gör att vi kan erbjuda kunderna tjänster på lokal nivå i kombination med global samordning. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att uppfylla sina åtaganden på ett säkert, bekvämt och kostnadseffektivt sätt.

KUNDCASE:

Minskade kostnader med effektivt Nefab ExPak-koncept

En lastbilstillverkare stod inför problem med sina containertransporter. Behållarna innehöll lastbilsdelar och fraktades från Brasilien till Venezuela, en transport som innebar flera veckor till havs. Vid ankomsten till den slutliga destinationen, var lastbilsdelarna ofta i dåligt skick. Detta resulterade i höga ersättningskostnader och nödleveranser för att säkerställa ett konsekvent flöde i monteringen.

När Nefab blev kontaktad av tillverkaren, genomfördes en omfattande utvärdering för att inleda processen. Kort därefter kunde Nefab presentera ett komplett program av förpackningslösningar för varje lastbilsdel. Totalt implementerads över fyrtio olika förpackningslösningar med varierande grad av komplexitet för att möta de olika kraven för varje produkt. 

Grunden i förpackningsprogrammet bestod av Nefab ExPak-lådor och trälådor med innerbeslag. I projektet ingick även förpackningsinstruktioner för montering vid slutdestinationen. De lösningar som Nefab levererade har lett till minskade produktskador och ökade kostnadsbesparingar. Förpackningen har utformats så att lastbilstillverkaren bättre kan ta till vara på utrymmet i transportcontainern och därmed minska sina transportkostnader med så mycket som 50 %.

De här produkterna är exempel på förpackningslösningar designade och utvecklade av Nefab.

FOKUSOMRÅDEN:

TILLVERKARE, OEM OCH UNDERLEVERANTÖRER

Nefabs kunder finns inom alla led – från de stora europeiska och asiatiska bil- och lastbilstillverkarna, Original Equipment Manufacturers (OEM) till underleverantörer. Nefabs förpackningslösningar utvecklas speciellt för kundens leveranskedja och vi designar för såväl inkommande flöden som för intern hantering och eftermarknad. Lösningarna omfattar allt från engångsförpackningar till returemballage. Vi har också gedigen erfarenhet av så kallade ”Knock Down Units ” som innebär att hela fordon transporteras i delar för montering på fabrik i en annan del av världen.

DINA KUNDFÖRDELAR

Nefab erbjuder världsomspännande samordning och service på lokal nivå, vilket är ett grundläggande krav inom fordonsindustrin.

 • Multimaterialkompetens
 • Bättre produktskydd och färre skador
 • Kostnadseffektiviseringar
 • Leveranser just in time
 • Lagerhantering
 • Långsiktiga leverantörsrelationer som ger trygghet
 • Kostnads- och tidseffektiv flödeshantering mellan olika tillverkningsenheter
 • Knock Down Units