• Improving logistics.

    In your world

    Industri

Kompletta förpackningsLÖSNINGAR GER KONKURRENSKRAFT

Industriell produktion har många gemensamma nämnare, men varje produkt har sina specifika förutsättningar i logistikflödet. Nefab är en erfaren utvecklare och leverantör av förpackningslösningar för både lätt och tung tillverkningsindustri – från smidiga till skrymmande produkter i alla typer av material. 

Nefab har en lång tradition av förpackningsleveranser till exporterande tillverkningsindustri, och är i dag en av världens ledande aktörer inom området. Den stora variationen i produktfloran innebär att Nefabs multimaterialkompetens och bredd i produkter och tjänster verkligen kommer till sin rätt. Våra kompletta förpackningslösningar bygger på kostnadseffektivitet i kombination med optimalt skydd och tillgänglighet. Kombinationen med vår globala och lokala närvaro gör Nefab till en uppskattad samarbetspartner för många av världens ledande industrikoncerner.

 

KUNDCASE:

Förpackningsstandardisering

Mer än tre tusen förpackningsartiklar i olika material resulterade i höga förpacknings- och transportkostnader för en av Nefabs kunder. Kunden vände sig till Nefab för en totalkostnadsanalys. Kunden, som är verksam inom tung automation, sände ofta varor vars träförpackningar snickrades för hand - något som var mycket tidskrävande. Detta innebar tunga paket, dyr frakt och paket som var svåra att hantera vid slutdestinationen. Effektiviteten och produktskyddet påverkades också av det faktum att varje anställd själv var tvungen att bestämma vilken typ av förpackning och storlek som skulle användas.

Den här produkten är ett exempel på en förpackningslösning utvecklad och designad av Nefab.

FOKUSOMRÅDEN

GLOBAL TILLVERKNING

Industrisegmentet är Nefabs bredaste affärsområde och omfattar förpackningslösningar för produkter i alla storlekar och viktklasser för flera av marknadens ledande tillverkare av bland annat stål- och automationsprodukter samt vitvaror. Förpackningslösningarna omfattar främst serieproducerade engångsförpackningar och returemballage som utformats med utgångspunkt i kundens affärskedja. Majoriteten av kunderna är närvarande över hela världen och ställer höga krav på förpackningsmaterial, design, tester och validering.

DINA KUNDFÖRDELAR

Nefabs globala plattform ger kunderna världsomspännande samordning samt service på lokal nivå.

  • Optimalt produktskydd
  • Minskade kostnader för förpackningar, transport, hantering och administration
  • Multimateriallösningar med utgångspunkt i förutsättningarna
  • Lager- och leveranslösningar just in time
  • Varumärkesbyggande förpackningar