• Reducing total cost.

    In your world

    Telekom

MARKNADSLEDANDE ERFARENHET OCH FLEXIBILITET

Nefab har utvecklats till en av branschens ledande förpackningsleverantörer av värdefull och känslig telekomutrustning. Våra optimerade förpackningar skyddar din investering och säkerställer leveransen på en snabbrörlig marknad med korta ledtider. Nefabs kombination av globalitet och flexibilitet är en stor styrka inom telekom.

Nefab är marknadsledande på förpackningar för telekomindustrin och har samarbetat med ledande varumärken i snart ett halvt sekel. Ökningen av smartphones och läsplattor har kraftigt ökat behovet av datakraft i mobilnäten. Detta innebär att kapaciteten måste byggas ut med fler antenner och bättre IT-infrastruktur. Syftet är att stödja abonnenter med samma snabba tillgång till digitala tidningsupplagor, spel och sociala medier över mobila enheter som om de vore anslutna till ett fast nätverk. Behovet av professionella förpackningslösningar ökar i samma takt som nätutrustningen blir mer avancerad och dess kapacitet växer, men samtidigt blir mer känslig för rost, stötar och statisk elektricitet. Nefabs erfarna och engagerade ingenjörer utvecklar kompletta förpackningslösningar för alla typer av elektronisk utrustning och är specialiserade på flödesanalys för att kunna identifiera de huvudsakliga kostnadsdrivarna och därmed kunna minska kostnaderna i leveranskedjan.

KUNDCASE: 

Förpackningsöversyn ledde till strömlinjeformad logistik

Nefab har genomfört en väldigt framgångsrik förpackningsöversyn på uppdrag av en stor underleverantör med närvaro i Europa, Asien och USA. Inledningsvis var elektroniska paneler förpackade i traditionella wellförpackningar som placerades på träpallar, sträckfilmades och transporterades med flyg från Shanghai till Europa. Förpackningen hade en låg fyllnadsgrad och misslyckad pallstapling. Detta gav höga, och därmed dyra, fraktvikter och hög miljöpåverkan. Dessutom tog det lång tid att packa upp panelerna när de kom fram. Nefabs projektgrupp analyserade flödet och tog fram en lockförsedd förpackning som möjliggjorde 90 enheter per pall, istället för tidigare 60. Tre pallar kunde nu staplas på höjden, samtidigt som man slapp sträckfilmning och omständlig uppackning. 

"Vi lade även till en ny lättviktspall som hjälpte till att sänka fraktvikten avsevärt. Slutresultatet blev en årlig kostnadsbesparing på 37 %."
- SÄGER ANDERS MÖRK, AFFÄRSOMRÅDESCHEF TELEKOM

De här produkterna är exempel på förpackningslösningar designade och utvecklade av Nefab.

VÅRT FOKUSOMRÅDE

OEM kräver allt mer service i direkt anslutning till sina utvecklingscentra och Nefab har kompetensen och kapaciteten att bistå med design och testresurser i kundens omedelbara närhet. Nefabs kundgrupp omfattar inte enbart leverantörer av mobila nätverk. Då mobil teknik har blivit allt mer beroende av dataöverföring har tjänsterna också breddats med tanke på leverantörer av servrar, routrar och fiber. OEM som lägger ut delar av produktionen på kontraktstillverkare har inte sällan ett ökat behov av leverantörsstyrda lager- och leasingtjänster. Detta erbjuds av Nefab som en del av den kompletta förpackningslösningen.

DIN KUNDFÖRDEL

Nefabs globala plattform ger världsomspännande samordning och service på lokal nivå, anpassad för flödena inom telekomindustrin.

  • Förpackningsutveckling, design och testning i anslutning till kundens verksamhet i Europa och USA med koordinerade leveranser till andra världsdelar
  • Global service och materialförsörjning
  • Optimerat skydd till minskad totalkostnad
  • Lager- och leasingtjänster för minskad kapitalbindning