Farligt Gods

Produkter som kategoriseras som farligt gods måste skyddas i enlighet med farligt gods-klassificeringen. 

Nefab är en av världens ledande leverantörer av förpackningssystem för farligt gods. Idag använder några av världens största företag Nefabs farligt gods-expertis.

Vi kan leverera en rad olika lösningar i en mängd olika material med fokus på att tillhandahålla den bästa för varje enskilt projekt.

Nefabs produkter har testats och godkänts för transport av farligt gods i flera olika vikter och storlekar.

Samtliga lådor genomgår de nödvändiga tester som behövs innan de godkänns för farligt gods-applikationer. Testerna genomförs i enlighet med FN:s rekommendationer samt specifikationer för liknande stadgar.

Exempel på förpackningar för farligt gods:

Envägsförpackning i plywood        Returförpackning i plywood

            

 

Förpackningsklasser 1-9:

Klass 1 Sprängmedel
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4 Brandfarliga fasta ämnen: ämnen som kan självantända, ämnen som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
Klass 5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider
Klass 6 Giftiga och smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övrigt farligt gods

Förpackningsgrupper för farligt gods:

Förpackningsgrupp I (X)

- Skall klara ett fallprov från 1,8 m (den starkaste förpackningen) för mycket farligt gods. (Giftiga ämnen som cyanid och smittämnen kräver denna förpackningsgrupp.)

Förpackningsgrupp II (Y)

- Skall klara ett fallprov från 1,2 m* för medelfarligt gods. (Sprängämnen och batterier som är avsedda för flygfrakt kräver denna förpackningsgrupp)

*Om en förpackning är avsedd för sprängämnen måste den också ha ett särskilt utlåtande för sprängämnen.

Förpackningsgrupp III (Z)

- Skall klara ett fallprov från 0,8 m till mindre (men fortfarande) farligt gods. (Exempelvis brandfarliga vätskor och batterier som är avsedda för vägtransporter kräver denna grupp.)

En låda som testas för förpackningsgrupp I är naturligtvis tillåten att användas som en grupp II- eller III-förpackning förutsatt att den maximala bruttovikten inte överskrids.


Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information angående våra förpackningstjänster. Vi finns i hela världen och erbjuder såväl lokal support som global samordning. 

Kontaktinformation