Korrosionsskydd

Produkter som transporteras eller lagerhålls under en längre tidsperiod är ofta i behov av korrosionsskydd. Rostskydd förhindrar korrosion utan att behandla metallen med olja, fett eller färg.

Genom att använda ett korrosionsskyddsförpackningar kan du enkelt förhindra korrosion på dina produkter.

Nefab har lång erfarenhet av korrosionsskyddslösningar. Genom sin kompetens och sitt globala nätverk kan Nefab erbjuda en skräddarsydd lösning, vilket ger kunderna möjlighet att leverera produkter i hela världen utan fukt eller korrosionsskador. 

Hur man förebygger korrosion:

För applikationer där produkterna inte är alltför känsliga för korrosion, när korrosionsskydd endast krävs för mycket kort lagerhållning eller när fuktnivån i miljön är låg, kan en kombination av påsar, torkmedel och VCI erbjuda tillräckligt med korrosionsskydd.

Aluminium-barriärfilm + torkmedel 

Aluminium-barriärmaterial kan användas som ett emballage i kombination med torkmedel. När en produkt har förpackats, pumpas luften ut och torkmedlet absorberar kvarvarande fukt. Aluminium-barriärfolie har en betydligt lägre transmissionshastighet av vattenånga än påsar tillverkade av LDPE eller HDPE och reducerar den erforderliga mängden av torkmedel i exportförpackningar.

VCI = Vapour Corrosion Inhibitor

VCI (flyktig rosthämmare) är en tillsats som kan tillsättas till de vanligaste förpackningsmaterialen. När förpackningen väl utsätts för luft, förångas tillsatsen i luften och lägger sig som ett tunt lager på metallytorna. Detta skikt förhindrar fukt från att nå metallen och korrosionsprocessen förhindras. VCI-tekniken är lämplig för korrosionsskydd under transport, tillfällig lagring mellan tillverkningsprocesser och avställning av sällan använd utrustning.