Stötar och Vibrationer

Stötar och Vibrationer

Alla känsliga produkter kräver rätt skydd mot stötar och vibrationer. Nefab erbjuder bland annat absorberande material som minskar stötar och vibrationer, klamrar som skiljer produkterna åt och håller dem på plats.

Hur påverkas förpackningen av vibrationer?

Varje transport utsätter paketen som levereras för en viss mängd av vibrationer vid olika frekvenser. För att skydda vibrationskänsliga produkter är det viktigt att bestämma den naturliga frekvensen av alla komponenter som är känsliga för skador från vibrationer och jämföra den med förpackningsdesignens vibrationsegenskaper.

Den högsta risken för skador uppstår när vibrationerna induceras under transport till att sammanfalla med den naturliga frekvensen för produkten (eller snarare den kritiska komponenten i produkten), vilket orsakar resonansfrekvensen att vibrationsexcitera.

Hur man väljer rätt vibrationsskydd

För de flesta vibrationskänsliga produkter är det tillräckligt att se till att förpackningsdesignen inte förstärker (ökar) vibrationerna på produktens naturliga frekvens för att undvika att vibrationsskador uppstår under transporten. För extremt vibrationskänsliga produkter kan det dock vara nödvändigt för förpackningsdesignen att faktiskt dämpa (minska) de aktuella frekvenserna.

Precis som med stötar bör vibrationsegenskaperna hos en särskild förpackningsdesign helst testas, men kan uppskattas utifrån kunskap om det stötdämpande materialets vibrationsegenskaper. Materialets respons visas ofta i diagram som visar hur en specifik tjocklek av materialet uppträder vid sin naturliga frekvens. Notera att för varje frekvens kan man beräkna hur förpackningen kommer att uppträda i direktkoppling (oförändrad vibration), amplifiering (ökad vibration) eller dämpning (minskad vibration) som en funktion av stötdämpningens statiska belastning.