Innerförpackning

Genom att blockera, fixera och dämpa produkterna, kan kombinationen av en innerförpackning med en ytterförpackning skydda produkten från transport- och lagringsskador.

Blockering och fyllning

Syftet med blockerande material är att immobilisera produkten och säkerställa rätt skydd. Syftet med utfyllnadsmaterial är att fylla de tomma utrymmena runt den förpackade produkten. Nefab erbjuder ett brett utbud av material som lämpar sig för att blockera och fylla såsom wellpapp, skum, bubbelplast och luftkuddar.

Stötdämpning

Skumdämpning används för att skydda mot stötar och vibrationer. Det finns många olika alternativ för att skydda produkterna och lösningen påverkas av faktorer som produktens känslighet, produktvikt, frakt- och hanteringsförhållande och mer. Nefab erbjuder många typer av lösningar i olika material.

ESD

Elektrostatisk urladdning (ESD) kan orsaka skador eller operationella störningar i elektronisk utrustning. Många elektriska komponenter, inklusive datachips och kretskort, behöver skyddas från detta. Nefab har därför ESD-experter och ett komplett sortiment av skyddande, konduktiva, isolerande och dissipativa produkter för att utforma lösningar som ger det nödvändiga skydd som behövs i eller utanför ett elektrostatiskt skyddat område (EPA).

Korrosionsskydd

Korrosion är en reaktion mellan metall och gaser i miljön. Fukt- och temperaturförändringar är de främsta faktorerna som orsakar korrosion på metall- och stålkomponenter. För att ge skydd mot korrosion måste en förpackningslösning utformas med hänsyn till relevanta klimatzoner, transportsätt och typ av lagring. Nefab erbjuder många förebyggande lösningar såsom barriärer (PE, PET och aluminium), torkmedel (silikagel, lera), och korrosionshämmare (VCI-produkter och emitter).

Inredningar

Inredningar kan göras av material som skum, wellpapp, stål, plast, gummi, trä eller plywood. Inredningar används huvudsakligen som avgränsare eller hyllor. De används också för att underlätta packprocessen samt för att optimera utrymmet i förpackningslösningen för att fixera eller separera produkter.