Långvarigt produktskydd

Långvarigt produktskydd är utformat för att skydda känsliga produkter under hela deras livscykel - under transport, lagring och hantering.

Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av förpackningar inom området långvarigt produktskydd. Vi utvecklar och erbjuder standardstorlekar samt lösningar som är helt kundanpassade både vad gäller material, mått, komponenter, lås och tryck. 

Långvarigt produktskydd har ofta en varumärkesbyggande funktion vilket vi tillgodoser genom kundanpassade färger, material och övrig inredning. Våra förpackningslösningar för långvarigt produktskydd designas för att skydda känsliga produkter under hela livscykeln – från transport till förvaring och hantering.