Förpackningsrådgivning

Förpackningar är strategiska för Nefab. Vi utvecklar ständigt vår kompetens och kapacitet för att förse våra kunder med förpackningslösningar som förbättrar deras affärer. Vår expertis inom förpackningsdesign och förpackningslogistik är en del av de lösningar vi erbjuder, men kan också erbjudas som separata konsulttjänster.

Optimeringsprogram

Vi har lång erfarenhet av att förbättra våra kunders förpackningssituationer. Med vårt optimeringsprogram analyserar vi den nuvarande situationen genom fördefinierade processer och verktyg och skapar förpackningslösningar som minskar din totala kostnad för logistik.

PACK AUDIT

Tekniska konsulttjänster

Nefab har Engineering Centers och testlabb i Europa, Amerika och Asien och vi kan stödja kunder genom att designa och validera nya eller befintliga lösningar. Våra ingenjörstjänster omfattar förpacknings- och labbtester samt Finita Element-metoden.

TESTNING FÖRPACKNINGSDESIGN

Miljöanalys

Vi erbjuder omfattande miljö- och livscykelanalyser av förpackningslösningar. För våra kunder ger det en tydlig bild av miljökonsekvenserna av deras förpackningslösningar samt visar på alternativa lösningar för att minska deras koldioxidutsläpp.

Lifecycle analysis