Miljöanalys

Nefab erbjuder omfattande miljö- och livscykelsanalyser av förpackningslösningar. 

Hur Nefab kan hjälpa

Hur kan vi minska vår miljöpåverkan? Kan användningen av returförpackningar minska deponering och kostnad? Nefabs miljöanalys ger dig svaren.

Ditt kundvärde

Det behöver inte kosta mer att vara grön. I de flesta fall när vi optimerar förpackningslösningar minskar vi både kostnader och miljöpåverkan.

Livscykelsanalys

Med hjälp av Nefab GreenCALC kan du kvantifiera, jämföra och minska dina förpackningslösningars miljöpåverkan. Med GreenCALC stödjer vi våra kunders hållbarhetsinitiativ.

Förstudie av returförpackningssystem

Engångsförpackningar eller returförpackningar? Nefabs analys av kundens leveranskedja ger en tydlig bild av de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med ett returförpackningssystem.


Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information angående våra förpackningstjänster. Vi finns i hela världen och erbjuder såväl lokal support som global samordning. 

Kontaktinformation