Livscykelsanalys

I linje med vår ambition att vara ett ledande grönt förpackningsföretag har vi investerat i utvecklingen av ett verktyg som beräknar miljöpåverkan, Nefab GreenCALC.

Hur kan Nefab hjälpa

Med GreenCALC kan vi förse våra kunder med en transparent och komplett analys av den miljöpåverkan deras förpackningar och logistikflöden för med sig.

Ditt kundvärde

Du kommer att förses med lösningar för att förbättra din miljöpåverkan, och med kvantifierade uppgifter kunna rapportera framsteg på hållbara initiativ inom ditt förpacknings- och logistikflöde.

Hur det fungerar

Nefab GreenCALC ger våra kunder en transparent och komplett analys av den miljöpåverkan deras förpackningar och logistikflöden medför. Genom att beräkna och analysera miljödata för förpackningar, transportfaser och sluthantering kan Nefab designa en komplett förpackningslösning som inte bara minskar den totala kostnaden utan också miljöpåverkan.

kontakta oss för mer information