Optimeringsprogram

Nefabs optimeringsprogram är utvecklade för att leverera mesta möjliga nytta till våra kunder.

Hur Nefab kan hjälpa till

Nefab har lång erfarenhet av att förbättra kunders förpackningslösningar genom att analysera deras situation och leveranskedja via ett antal fördefinierade processer och verktyg.

Ditt kundvärde

Efter genomförd situationsanalys ger Nefab dig en klar bild av din nuvarande förpackningslösning och vilka förbättringar och besparingar som kan uppnås med samma nivå av produktskydd.

Pack Audit

Under förpackningsrevisionen (pack audit), undersöker Nefab alla de olika komponenter och förfaranden som finns i kundens förpackningar och logistikprocesser. Detta för att kunna utvärdera och kartlägga möjligheten att minska den totala logistikkostnaden.

Förpackningsstandardisering

Förpackningsstandardisering gynnar kunderna genom att reducera antalet unika förpackningsartiklar som används i ett företag. Nefabs optimeringsverktyg används för att hitta rätt balans mellan antalet unika storlekar och den totala förpackningsvolymen. Förbättringar kan göras genom förbättrade packningsmönster, en ökad stapelbarhet och större satsstorlekar. Denna process förenklar även upphandling och planering av förpackningsförsörjning.


Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information angående våra förpackningstjänster. Vi finns i hela världen och erbjuder såväl lokal support som global samordning. 

Kontaktinformation