Pack Audit

Pack Audit

Förpackningsrevision (Pack Audit) är ett program för att identifiera och utvärdera möjligheter att minska den totala kostnaden för logistik. 

För kunder som vill optimera sin leveranskedja, erbjuder Nefab en Pack Audit. Genom att ta ett helhetsgrepp på alla inkommande och utgående logistikflöden, hjälper Nefab kunder att förbättra sin verksamhet genom att optimera sina förpackningar där det gör störst inverkan.

Process

En Pack Audit följer en fördefinierad process: 

1. Pre-audit-möte

Nefab och kunden granskar det aktuella förpackningsmaterialet och förpackningsprocessen samt fastställer omfattningen och inriktningen av det kommande programmet. Från första början levererar Nefab en förstudie och ett förslag till ett komplett revisionspaket. Detta steg görs för att fastställa de potentiella förbättringar som kan uppnås.

2. Pack Audit workshop

Under det andra steget sker en fullständig översyn av alla produkter, deras förpackningar, förpackningsprocesser och relaterade logistikflöden. Syftet med detta steg är att samla in data och information som gör det möjligt för Nefab att föreslå optimerade lösningar, med produktskydd och den totala kostnaden för logistik i beaktande.

3. Reengineering och optimering

Ur informationsinsamlingen, kan Nefab utveckla nya förpackningslösningar och analysera deras effekter på totalkostnaden. I detta steg använder våra ingenjörer en uppsättning verktyg som stöder design, dimensionering, last- och fraktoptimering och totalkostnadsanalys. Lösningen levereras som ett 3D-designkoncept som gör det möjligt för kunden att visualisera den optimerade kompletta förpackningslösningen.

4. Förpackningsrevisionsrapport

Det slutliga resultatet av programmet är en revisionsrapport. I rapporten förklaras de nuvarande totala kostnaderna för logistik, en föreslagen förpackningsdesign och dess inverkan på den totala kostnaden. Testrapporter, förpackningsinstruktioner, prover och mer kan vara en del av rapporten beroende på omfattningen av projektet.

Cost Take Out