Förpackningstjänster

Förpackningstjänster som gör våra kunders vardagliga arbete lättare och mer effektivt.

Supply Management

Nefab erbjuder ett komplett utbud av tjänster för leveranshantering, alla utformade för att leverera kundnytta på en föränderlig marknad. Våra tjänster ger kunderna möjlighet att frigöra kapital och lagerutrymme för sin kärnverksamhet.

Packningstjänster

Nefab erbjuder kontraktspackning av kundprodukter på flera sätt. Fördelen med att använda Nefabs packningstjänster är att kunderna kan omstrukturera fasta kostnader till rörliga kostnader. Det finns då heller inget behov av intern kompetens för packning.

Retursystem

Vid genomförandet av ett retursystem kan Nefab ta hand om systemets ledning och administration. Våra verktyg och processer ger kunderna fullständig kontroll över systemet. Dessutom gör vår pooling-service det möjligt att ersätta investeringen med ett pay-per-use-program. 


Din förpackningslösning

Din förpackningslösning

En förpackningslösning är unik för varje kund men slutresultatet är alltid detsamma - en optimerad förpackningslösning som minskar din totalkostnad och miljöpåverkan. 

Läs mer