Packningstjänster

Nefab erbjuder en uppsättning packningstjänster som gör det möjligt för kunden att fokusera på sina kärnprodukter och processer för att utöka sin verksamhet. Packning, utrustning, lagerhållning, just-in-time-leveranser och containrar är exempel på tjänster som vi kundanpassar för att uppfylla specifika kundkrav.

Packning på plats

Nefab kommer med material och bemanning till kunden för att packa de produkter som måste transporteras.

Packning hos Nefab

Produkterna som behövs packas förs till en Nefab-anläggning för packning. Paketen omfördelas i enlighet med kundens önskemål.

Flat racking och containersystem

Nefab hjälper kunden att packa komplexa objekt på medar och/eller säkra dem inuti behållare. Denna metod används för objekt som är för stora eller för tunga för att passa in i standardcontainrar till havs. Objekten placeras rätt och sätts fast på en platt rackcontainer. 


Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information angående våra förpackningstjänster. Vi finns i hela världen och erbjuder såväl lokal support som global samordning. 

Kontaktinformation