Om Nefab

Nefab-koncernen är en global förpackningsleverantör som specialiserat sig på att utveckla, producera och leverera kompletta förpackningslösningar som minskar deras kunders totala kostnader samt minimerar deras miljöpåverkan.

Nefab är en ledande leverantör av förpackningslösningar till segmenten Telekom, Energi, Industri, Fordon, Medicinteknik samt Flygindustri. Sedan starten 1949 har Nefab utvecklats från att ha varit ett lokalt och produktorienterat företag till att ha blivit ett marknadsorienterat företag med en framträdande position på den globala förpackningsmarknaden.

 

Affärsidé

Nefab möter kundens förväntningar genom att erbjuda kundanpassade och kompletta förpackningslösningar som minskar totalkostnad och miljöbelastning.