Hållbarhet

Nefab vill säkra en plats i ett hållbart framtida samhälle. För att göra det, arbetar vi aktivt för att uppnå en hållbar utveckling och hantera våra intressenters krav och förväntningar på detta. 

Bild för sustainabilityHållbarhetsarbetet är en viktig och integrerad del av Nefabs kunderbjudande. En strukturerad process leder till ett gynnsamt företagsklimat som attraherar kompetens, ger en effektivare styrning och stärker varumärket.

Hållbarhetsarbetet spelar också en nyckelroll i Nefabs konkurrenskraft, vilket banar väg för att göra affärer med nya kunder som delar samma värderingar.

Hållbarhetsarbetet styrs av Nefabs vision, kärnvärden och uppförandekod samt den politik som fastställs i förhållande till lagar och förordningar.