Code of Conduct

Globala organisationer som FN och OECD har fastställt ett antal internationella regler och bestämmelser som styr företagets aktiviteter på områden som miljöansvar, mänskliga rättigheter, diskriminering, barnarbete, korruption osv.

Nefabs rykte och varumärkets trovärdighet måste alltid skyddas. Som ett ansvarstagande företag är vår minimistandard att följa gällande lagar samt att följa regler och riktlinjer. Alla företag och anställda som är en del av Nefab måste följa uppförandekoden.

Code of Conduct

Ladda ner Code of Conduct nedan.

 Code of conduct